WB: Thiên tai có thể "thổi bay" hàng tỷ USD tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Nguyễn Tuyến

Trung bình mỗi năm có tới 852 triệu USD - tương đương 0,5% GDP - và 316.000 việc làm trong các lĩnh vực kinh tế chủ chốt bị ảnh hưởng do nguy cơ lũ lụt ven sông và ven biển...

Thủ tướng: Không phát triển đô thị thông minh theo phong trào

Tuệ Linh

Xổ số ok "Phát triển đô thị thông minh phải trên cơ sở cân nhắc cơ hội và rủi ro, thách thức gắn với nhu cầu và năng lực của địa phương, không thực hiện theo phong trào, cần làm từng bước, có chọn lọc, theo lộ trình"...